Kirjastot viestimään ja vaikuttamaan!

Kirjastoalalla on havahduttu viestinnän, markkinointiviestinnän ja vaikuttamisen tarpeisiin.  Kirjastot ovat tärkeitä organisaatioita, mutta pelkkä palveluista ja toiminnasta tiedottaminen Internet-sivuilla ei riitä. Etenkin jos halutaan saada uusia käyttäjiä kirjastoon, niin heitä tulee osata lähestyä myös viestinnän keinoin. Kun taas resursseja tarvitaan kirjastoon, niin aktiivinen vaikuttaminen on tärkeää.

Lue loppuun