INFO, palaute ja ehdotukset

Kirjastoalan keskiössä on Kirjastot.fi:n julkaisema kirjastoalan keskeisten kysymysten  keskustelukanava. Avauspuheenvuorot pyydetään asiantuntijoilta. Puheenvuorojen loppuun pyritään liittämään aiheeseen liittyviä Kirjastokaista.fi:n videoita. Keskustelun teemoja ovat alustavasti:

Avoin linkitety tieto
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmät
Eaineistot
Kansallinen metadatavaranto
Kirjastoalan verkostoituminen
Kirjastoalan viestintä
Kirjastotila
Mediakasvatus

Puheenvuoroja voivat kaikkia kommentoida, kunhan kommentointi tehdään omalla nimellä. Kommentointi ei edellytä rekisteröitymistä, mutta kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisemista.

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan avauspuheenvuoron tai haluat ehdottaa uutta aihetta, ota yhteyttä toimitukseen.

Julkaisija: Kirjastot.fi-toimitus
Päätoimittaja: Matti Sarmela

Palaute, yhteydenotot ja aihe-ehdotukset:  toimitus@kirjastot.fi tai palautelomake