Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain

Tilastokeskuksen alueluokituksessa manner-Suomessa on neljä suuraluetta: Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi sekä Pohjois- ja Itä-Suomi.  OKM:n yleisten kirjastojen tilastotietokannassa kunnat on ryhmitelty myös tämän jaon avulla.

Kaavioissa tarkastellaan kirjastopalvelujen saavutettavuutta sekä kirjastojen määrän ja pinta-alan että aukioloaikojen kautta.  Kirjastojen käyttöä esitetään käyntien ja lainojen kautta.  Kokoelmista tarkastellaan määrää, kiertoa ja uusiutumista. Kirjastojen taloudellisuutta ja tehokkuutta arvioidaan resurssien määrästä sekä käytöstä että käyttäjistä muodostettujen tunnuslukujen avulla.

Lue loppuun