Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain

Tilastokeskuksen alueluokituksessa manner-Suomessa on neljä suuraluetta: Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi sekä Pohjois- ja Itä-Suomi.  OKM:n yleisten kirjastojen tilastotietokannassa kunnat on ryhmitelty myös tämän jaon avulla.

Kaavioissa tarkastellaan kirjastopalvelujen saavutettavuutta sekä kirjastojen määrän ja pinta-alan että aukioloaikojen kautta.  Kirjastojen käyttöä esitetään käyntien ja lainojen kautta.  Kokoelmista tarkastellaan määrää, kiertoa ja uusiutumista. Kirjastojen taloudellisuutta ja tehokkuutta arvioidaan resurssien määrästä sekä käytöstä että käyttäjistä muodostettujen tunnuslukujen avulla.

Kaaviot
Väestö suuralueittain
väestö
väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Saavutettavuus suuralueittain
kirjastojen määrä
Kirjastojen määrä / 100 asukasta
aukiolotuntien määrä
aukiolotunnit / 100 asukasta
neliömäärä / 1000 asukasta

Käyttö suuralueittain
käynnit
käynnit / asukas
käynnit / aukiolotunti
lainaus
lainaus / asukas
kaunokirjojen lainaus / asukas
tietokirjojen lainaus / asukas
aikuisten kirjojen lainaus / asukas
lastenkirjojen lainaus / asukas
musiikkiäänitteiden lainaus / asukas
lainaajat
lainaajat / asukas

Kokoelman taso suuralueittain
kokoelma
kokoelma / 1000 asukasta
Sanoma- ja aikalehdet, vsk / 1000 asukasta
aineiston kierto
kirjojen kierto
musiikkiäänitteiden kierto

Kokoelman uusiutuminen suuralueittain
hankinnat
hankinnat / kokoelmat
hankinnat / asukas
musiikkiäänitteiden hankinnat / asukas
poistot / kokoelma

Taloudellisuus ja tehokkuus suuralueittain
menot asukas
käynnit / henkilötyövuodet
lainaus / henkilötyövuodet
menot / laina
menot / käynti
aineistohankintakulut / asukas
kirjanhankintakulut / asukas
henkilötyövuodet
henkilöstökulut / 1000 asukasta

Tilankäyttö
tilakustannukset / neliö (€)
tilakustannukset / asukas (€)
tilakustannukset / kirjastokäynti (€)

suuralue2 suuralue3

suuralue4 suuralue5
>> Kaikki tilastokaaviot
(.pdf)

Jouni Juntumaa

Jouni Juntumaa
Erikoissuunnittelija
Helsingin kaupunginkirjasto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *